Central Receptora d’alarmes

Central Receptora d’alarmes

Central Receptora d'Alarmes

Des de la nostre Central Receptora d’Alarmes,  supervisem diàriament el bon funcionament dels sistemes, l’estat de les  bateries,  tensió elèctrica,  línia telefònica,  comunicació radio,  controlem l’horari de connexions i desconnexions, i avisem  a les Forces de l’’Ordre Públic (Policia, Bombers, Serveis Mèdics, etc.) en cas d’alarma de intrusió, sabotatge, atracament, pànic, coacció o incendi.


 
  • Vídeo verificació
    Amb la vídeo verificació, en cas d’alarma els nostres operadors  poden verificar amb immediatesa un salt d’alarma i fer més efectiu l’avís a les Forces de l’Ordre Públic.

 
  • Comunicació segura
    Disposem de la més avançada tecnologia en sistemes de transmissió per assegurar la comunicació entre els seu sistema de seguretat i la nostre Central Receptora d’Alarmes.

 
  • Custòdia de claus
    En cas d’alarma una de les nostres patrulles de Vigilància Privada es presenciarà immediatament facilitant l’accés a la Policia i evitant molèsties a l’usuari.