Normativa

Normativa

L’activitat d’instal·lació i manteniment de sistemes de seguretat està regulada per
la Llei 23 de 1992 de Seguretat Privada publicada en el B.O.E. nº 186 del 4 d’agost
de 1992, i les modificacions posteriors.