Normativa

Instal·lació i manteniment

L’activitat d’instal•lació i manteniment de sistemes de seguretat està regulada per la Llei 23 de 1992 de Seguretat Privada publicada en el B.O.I. nº 186 del 4 d’agost de 1992 i les posteriors modificacions.    • Ordre ministerial INT/316/2011
      Funcionament dels sistemes, classificació de les instal·lacions, certificació del material i procediment de les centrals Receptores d’Alarmes.


Serveis professionals de seguretat i protecció.