Detecció d'incendis

Detecció d'incendis

Detecció d'incendis

 
 • Detecció
  La detecció ràpida i fiable del foc en una primera etapa és un factor fonamental per minimitzar les conseqüències d’un incendi.
  La detecció de l’incendi i l’activació de les mesures de control s’activen automàticament mitjançant els detectors. 
  S’instal·len en edificis comercials, industrials, públics, hotels i també a la llar.
  Els detectors, sense intervenció humana, porten a terme la seva funció de vigilància dins l’àrea on estan instal·lats.

  Seqüència del funcionament:

  1) S’activen en presència de fum, flama, o increment de temperatura depenent del tipus de detector.

  2) Envien un senyal a la central d’incendi tant punt s’activa.

  3) Si el foc es propaga,  es van activant els detectors que es troben en la línia en que el foc avança.

  4) La central d’incendi actua com enllaç amb el sistema de evacuació, extinció, equip humà, bombers, etc.

  5) També  es pot activar la central d’incendi manualment amb polsadors ubicats en els llocs adequats segons les normatives vigents.