Circuit Tancat de T.V.

Circuit Tancat de T.V.

Circuit Tancat de T.V.

La nostra selecció de productes de Circuit Tancat de T.V. està pensada per oferir imatges clares i nítides inclús en els entorns més complicats, perquè un sistema de videovigilància ens ha de protegir allò que més valorem, controlar esdeveniments inesperats i poder actuar de la forma més adequada.

Les instal·lacions de Circuit Tancat de T.V. per tasques de seguretat i vídeo vigilància estan regulades per les normatives de seguretat privada i la llei Orgànica de protecció de dades.


 
 • Normativa
  Els aspectes a tenir en compte a l’hora d’instal·lar un sistema de videovigilància son:
                                        
  • Registre a la D.G.S.C.
   Cal registrar la instal·lació a la Direcció General de Seguretat Ciutadana
    
  • Inscripció del fitxer
   S’ha d’inscriure el fitxer de videovigilància al registre general de l’ Agència Catalana o Espanyola de Protecció de Dades. (Legislació: A.E.P.D. - A.C.P.D.)
    
  • Informació
   Col·locació de cartells informatius en llocs suficientment visibles, amb el pictograma homologat i la identitat i l’adreça del responsable del fitxer.

    
  • Instal·lació
   Les instal·lacions de videovigilància per funcions de seguretat, 
   només podran ser realitzades per empreses que estiguin donades d’alta al registre especial d’empreses  de seguretat i disposin del corresponent número d’autorització del Ministeri de l’Interior. 

 
 • Càmeres
  Cal escollir la càmera adequada per cada situació, tenint en compte la il·luminació del lloc on s’instal·larà, els contrallums, la seva ubicació interior o exterior, la distancia dels objectes que vulguem visualitzar, la seva finalitat : observar o identificar, si la volem vista o oculta, etc.
  Podem escollir entre sistemes analògics, IP o HD-SDI, i càmeres compactes, domo, box o ocultes.

 
 • DVR
  El DVR es l’encarregat d’enregistrar les imatges i transmetre a través de TCP-IP per poder  accedir en directe a les càmeres i a les gravacions remotament des de Smartphones, tabletes i ordinadors. Un punt diferencial entre DVRs es la mida de la gravació, en ordre de petita a gran podem diferenciar  Cif, 2 CIF, QCIF o D1, es important saber que quan més petita es la mida de gravació ( CIF ) més es deforma la imatge a l’expandir-la. Depenent de la capacitat del Disc Dur podrem emmagatzemar més o menys dies de gravació, amb un límit legal de 30 dies.

 
 • Monitors
  Existeixen diferents tipus de monitor depenent del tipus de pantalla ( Tub, TFT, LCD, Led), el tipus de connexions ( Vídeo compost, VGA, HDMI ), la mida de la pantalla, etc.
  És molt important escollir el monitor més adient per cada situació, hem de tenir en compte el temps que estarem davant la pantalla i la distancia des de on farem la visualització. 

 
 • Control Remot
  Connectant els sistemes de vídeo vigilància a la xarxa, tots els usuaris autoritzats podran accedir al sistema amb l’accés restringit amb codis de seguretat per visualitzar imatges en directe i gestionar gravacions. L’accés es pot realitzar a través de PC, tablet o Smartphone. 

 • APP Segurvip
  Amb l’APP de SEGURVIP podràs gestionar remotament els teus DVR i visualitzar les imatges tan en directe com les enregistrades des del teu Smartphone o tableta.  + info
 • Anàlisi de video
  L’anàlisi de vídeo, permet convertir un Circuit Tancat de T.V. en el sistema de detecció ideal per a la protecció d’exteriors i interiors.
  Partint d’una sèrie de paràmetres personalitzats sobre un potent software, convertim el moviment que es produeix dins l’escena de cada càmera en una alarma amb el mínim risc de falses alarmes i un altíssim nivell de detecció. + info