Vigilància privada

Vigilància privada

Vigilància privada

Sense l’actuació humana seria impossible tancar el cercle de la seguretat, el procés inicia amb la detecció, segueix amb la dissuasió, i després de la gestió es tanca amb la intervenció.

 • Custòdia de claus
  • Assistència immediata de les nostres patrulles en cas de salt d’alarma, facilitant l’accés de les Forces de l’ordre públic, Policia, Bombers, Serveis mèdics, etc.
  • Custodia de Claus, precintades, codificades i transportades amb dipòsits homologats
  • Informe detallat de cada assistència indicant les incidències detectades
  • Obertura i tancament diari de les seves instal·lacions a hores convingudes
    
 • Vigilància i protecció
  • Patrulles i rondes a polígons industrials i urbanitzacions
  • Rondes externes i internes a edificis
  • Vigilància i protecció de bens
    
 • Consergeria i recepció
  • Recepció i Control d’acreditacions a convencions i espectacles
  • Recepció de trucades, atenció de centraletes, paqueteria i documents
  • Tasques d’informació a accessos, custòdia i comprovació de l’estat i funcionament de les instal·lacions i gestió auxiliar