Circuit tancat de T.V.

circuito_cerrado_tv

Circuit tancat de T.V

Per protegir allò que més valorem i controlar esdeveniments inesperats, disposem d’una àmplia selecció de solucions de C.C.T.V ja ben sigui amb sistemes de xarxa o analògics d’alta definició.

null

Càmeres

Disposem de càmeres amb un ampli rang de resolucions que van fins a 30 Mpx. capaces d’obtenir imatges de molt alta qualitat fins i tot en situacions de baixa lluminositat, completa foscor o amb una forta contrallum, amb muntures tipus Box, Tubular, Dom i Motoritzades en versió analògica d’alta definició sobre cable coaxial i en sistema de xarxa IP.

null

Gravadors

Un enregistrament d’alta qualitat li permetrà ampliar la grandària de les imatges sense perdre nitidesa, permetent-li reconèixer matrícules o fer un reconeixement facial de subjectes molt allunyats al punt de captació de la pròpia imatge. Com més gran sigui la grandària de l’enregistrament (nº de píxels) major serà l’ampliació digital que podrà realitzar sobre l’enregistrament sense perdre nitidesa, i paral•lelament major serà l’espai que ocuparà en el disc dur. Els sistemes d’enregistrament amb tecnologies avançades estan dissenyats per optimitzar al màxim la capacitat d’emmagatzematge dels Discos Durs.
null

Software

Per poder gestionar un sistema de vídeo vigilància, sobretot quan treballem amb un gran nombre de càmeres, és imprescindible comptar amb un programari molt potent capaç de moure arxius de gran grandària amb rapidesa i alhora àgil i intuïtiu, amb la finalitat de poder localitzar els enregistraments desitjats amb el mínim temps d’intervenció.
Per a això existeixen eines de cerca avançada, que ens permeten seleccionar formes predeterminades, finestres dins una escena, data i hora, moviment, alarmes, etc.

El programari podrà detectar petits canvis en grans àrees seleccionant una finestra dins de l’escena desitjada, buscar un esdeveniment indicant la càmera o càmeres, la data i l’hora de l’enregistrament, seleccionar un enregistrament associat a una alarma, buscar per enregistraments produïts per detecció de moviment, reconeixement facial, reconeixement de matrícules, etc.

Amb el programari de gestió remota podrà gestionar els seus equips de vídeo vigilància des de qualsevol equip en xarxa ja sigui un PC, una tableta o un telèfon mòbil compatible.

Serveis professionals de seguretat i protecció